Astra h filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do rezygnowania z koniecznością odpylania pyłów, które stanowią mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją wtedy kluczowe procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły leżące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w możliwości urządzenia i całe instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one użytkowane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje wtedy na budowanie ich w jakimkolwiek miejscu, jaka jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta stosuje systemy automatycznie odpowiadające na wstęp ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, daje go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego uniknięcia to jedynie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do ceny niebędącej zagrożenia. Używamy różnego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania albo nie, wykonane ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z pomocy na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest skierowanie strefy trudnej w dziedziny obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, wszystkie jej akcje i segmenty są dopasowywane w taki forma, aby one też nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.