Badania na mikroskopach metalograficznych

Obecnie metalurgia jest dziedziną, która obejmuje nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, ale również zajmuje się badaniem struktur w skali makro. W tym celu zazwyczaj przeprowadza się badania na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest dziedziną, która pojawiła się już kilkaset lat temu. Jednak dopiero stosunkowo od niedawna różnego rodzaju mikroskopy zaczęto używać w metalurgii. W dzisiejszych czasach są one niezbędne podczas pracy z materiałami inżynierskimi. Obecnie we wspomnianej dziedzinie najbardziej popularne są mikroskopy metalograficzne, które wykorzystuje się między innymi do badania zgładów metalowych lub też ich przełomów. Jest to technika obrazowania, którą przeprowadza się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które pozwalają na obserwację struktury na poziomie atomowym oraz mikroskopy świetlne, charakteryzujące się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych urządzeń są bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możemy wykryć różnego rodzaju mikropęknięcia w materiale lub ich zapoczątkowanie. Możliwe jest również obliczenie udziału fazowego, a także dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temu możemy również oszacować ilość oraz rodzaj wtrąceń, a także wiele innych ważnych czynników, z punktu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału pozwalają na dokładną obserwację struktury materiału, dzięki czemu w przyszłości możemy zapobiec wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu możemy szybko wykryć wady materiału. Jednak warto pamiętać, iż obsługa tego typu sprzętu jest skomplikowana. Z tego powodu badania na nim powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.