Uziemienie transformatora sn

Uziemienia elektrostatyczne są niezwykle ważnym faktem w sektorze i transporcie łatwopalnych alkoholi również indywidualnych substancji, jak ciecze czy proszki. Kiedy ładunek elektrostatyczny łączy się w pobliżu łatwopalnych materiałów, powstają zagrożenia.

Rokrocznie w

Narzady plciowe po niemiecku

Biocenoza pochwy jest pytaniem diagnostycznym, które umożliwi ocenić stopień czystości pochwy, jej biologię, florę oraz rozmaz. Biocenoza to drobnoustroje, które zajmują nabłonek pochwy kobiecej, które powodują na dobre funkcjonowanie narządów rodnych