Certyfikat bezpieczenstwa maszyn

Przyczyny wypadków są regularnie badane, aby w przyszłości móc zminimalizować ryzyko ponownego ich wystąpienia. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że przyczynami wypadków bardzo często są różnego rodzaju niedopatrzenia w kwestii bezpieczeństwa maszyn. Problemy związane z niewłaściwym wykorzystaniem i eksploatacją maszyn pojawiają się na każdym etapie ich cyklu życia. Dotyczy to etapu specyfikacji, jak i projektu, produkcji, eksploatacji, utrzymania, modyfikacji itp.

strefy atexWymagania i oznaczenia ATEX - Zrozumieć EPL w cieniu „walki” ATEX i IECEx

Certyfikacja maszyn ma na celu eliminację zagrożeń, jakie mogą się pojawić w miejscu pracy. Maszyny, które otrzymują stosowane certyfikaty są przebadane i przetestowane pod kątem zdatności do pracy. Badaniu poddawane są poszczególne części i podzespoły. Analizuje się zasadę działania i wprowadza opisy, które mają pomóc pracownikom w zakresie prawidłowego korzystania z maszyn i urządzeń. Konieczność posiadania certyfikatów przez poszczególne maszyny i urządzenia wynika w głównej mierze z przepisów unijnych: obowiązujących dyrektyw, przepisów wewnętrznych itp.

Pracownicy bezpieczeństwa i higieny pracy mają możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach z zakresu certyfikacji maszyn. Wiedza, doświadczenie i umiejętności zdobyte w czasie trwania takich kursów i szkoleń przyczyniają do się do zdecydowanego zmniejszania odsetka liczby wypadków w miejscu pracy, zarówno śmiertelnych, jak i innych. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu certyfikacji maszyn i urządzeń przynosi cały szereg korzyści dla pracodawców. Wykształceni pracownicy są gwarancją prawidłowego korzystania z maszyn i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.