Co zrobic z zepsuta kasa fiskalna

Każdy podatnik prowadzący sprzedaż wobec osób fizycznych jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotu przy wykorzystaniu kasy fiskalnej. To sposób umożliwiający dokonanie odpowiednich rozliczeń z organami podatkowymi. Wynika to z przepisów prawa i jest niepodważalne.

Co w przypadku zepsutej kasy fiskalnej?

Warto w takich sytuacjach być zaopatrzonym w tak zwaną kasę rezerwową. Jej posiadanie nie stanowi wymogu prawnego, zatem w interesie każdego przedsiębiorcy jest pomyśleć o takowym rozwiązaniu ze stosownym wyprzedzeniem. Idealnie sprawdza się ona w różnego rodzaju awaryjnych sytuacjach, które wymagają naprawy sprzętu właściwego. W zasadzie ustawa o podatku VAT jasno określa, że w przypadku braku możliwości dokonywania ewidencji obrotu za pomocą kasy rezerwowej, podatnik powinien zaprzestać dokonywania sprzedaży. Kasa rezerwowa może uchronić przed niepotrzebnymi i niekalkulującymi się żadnemu przedsiębiorcy przestojami w pracy. Warto pamiętać, o tym, że chęć korzystania z kasy rezerwowej należy zgłosić do urzędu skarbowego, informując o awarii sprzętu i podając informacje o urządzeniu zastępczym.

Niestety, jak już wyżej zostało to wspomniane, brak kasy fiskalnej, w tym kasy rezerwowej wiąże się z koniecznością zaprzestania sprzedaży. Wówczas nie można dokonać finalizacji sprzedaży, a takie działania są nielegalne i mogą wiązać się z konsekwencjami w postaci wysokich obciążeń finansowych. Nie wspominając o sytuacji, w której klient będzie upominał się o należny mu paragon.

Należy zatem jak najszybciej poinformować o awarii serwis naprawiający kasy i drukarki fiskalne posnet, ale także organy podatkowe o przerwie w dokonywaniu ewidencji obrotu na czas naprawy urządzenia, no i oczywiście klientów o przerwie w sprzedaży.

Jedynie w przypadku sprzedaży internetowej przedsiębiorca nie musi zaprzestawać swojej działalności, jednak wymaga to spełnienie kilku warunków – prowadzona ewidencja musi jasno wskazywać za jaki towar została przyjęta zapłata; zapłata musi być dokonana drogą elektroniczną bądź pocztową. W takiej sytuacji sprzedawca – podatnik, będzie uprzywilejowany do tego by wstawić fakturę VAT.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl