Czy naprawy kasy fiskalnej sa wpisywane do ksiazki serwisowej

Każdy przedsiębiorca posiadający w swojej firmie kasy fiskalne zmaga się na co dzień z różnymi kłopotami, które urządzenia te mogą generować. Jak każdy sprzęt elektroniczny, kasy nie są wolne od wad i czasem się psują. Nie każdy właściciel firmy wie, że w każdym punkcie, w którym odbywa się ewidencja przy pomocy kasy fiskalnej, powinien mieć drugie takie urządzenie – właśnie na wypadek awarii tego pierwszego.

Brak zapasowej kasy elzab podczas dalszego sprzedawania towarów czy usług może skutkować nałożeniem kar przez urząd skarbowy, gdyż uniemożliwi to ewidencji sprzedaży w momencie popsucia się głównego urządzenia. Wśród dokumentów przechowywanych razem z kasą powinna się znaleźć książeczka serwisowa kasy fiskalnej. W dokumencie tym wpisywane są nie tylko wszelkie naprawy urządzenia, ale także znajdują się tam informacje dotyczące fiskalizacji kasy czy wymiany jej pamięci. W książce serwisowej wpisany musi być także numer unikatowy, który został nadany kasie przez urząd skarbowy, nazwa przedsiębiorstwa oraz adres lokalu, w którym kasa jest używana. Wszystkie te informacje są niezbędne w przypadku kontroli z urzędu skarbowego. Wszelkie zmiany w pamięci kasy oraz jej naprawa należy do zadań specjalistycznego serwisu, z którym każdy przedsiębiorca używający kas, powinien mieć podpisaną umowę. Co więcej – należy informować urząd skarbowy o każdej zmianie serwisanta kasy. Sprzedaż na kasach fiskalnych powinna odbywać się w sposób ciągły, dlatego w przypadku zapełnienia pamięci kasy, trzeba wymienić pamięć na nową, pamiętając przy tym o odczycie pamięci. Odczyt pamięci kasy fiskalnej może być – podobnie jak jej naprawa, dokonany tylko i wyłącznie przez uprawniony podmiot. Ponadto czynność ta musi być przeprowadzona w obecności pracownika urzędu skarbowego. Z odczytu pamięci kasy fiskalnej sporządza się odpowiedni protokół, którego jeden egzemplarz trafia do urzędu skarbowego, a drugi do przedsiębiorcy. Musi on ten protokół przechowywać razem z pozostałymi dokumentami związanymi z kasą fiskalną – jego brak może skutkować nałożeniem kary przez urząd.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl