Czy spozywanie miesa jest zdrowe

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym i tworzy definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za jakiś z dużych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu istnieje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się ekonomicznym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych dawki energii. Prawdopodobnie doświadczenie na życie mięsa nastąpiło to w stopniu zlodowaceń, kiedy trudniej było uzyskać pokarm roślinny i spożywanie mięsa stawało się drinku z standardowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na wymiary prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo stanowi obecne idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu zalicza się świadome i celowe wyłączenie z stałej diety mięsa, w ostatnim również ryb i owoców morza.

Weganizm jest najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, lecz również jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje toż styl bycia skojarzony z dowolnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi je mięsa z tychże samych przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.