Czym jest tlumaczenie konsekutywne

Praca tłumacza jest niezwykle ważną i wyjątkowo odpowiedzialną pracą, ponieważ to tłumacz musi przekazać pomiędzy dwoma podmiotami sens wypowiedzi jednego z nich w kierunku drugiego. Co za tym idzie, musi nie tyle powtórzyć słowo w słowo, co zostało powiedziane, ale raczej przekazać sens, treść, istotę wypowiedzi, a to jest znacznie trudniejsze. Taki tłumacz ma ogromne znaczenie w komunikacji i w zrozumieniu, jak również w ich zaburzeniach.

Jednym z rodzajów tłumaczeń jest tłumaczenie konsekutywne. Co to za rodzaj tłumaczeń i na czym one polegają w swojej specyfice? Otóż, podczas wypowiedzi jednej z osób, tłumacz słucha pewnej części tej wypowiedzi. Może sobie wówczas robić notatki, a może tylko zapamiętywać to o co chce przekazać mówca. Gdy ten zakończy jeden element swojej wypowiedzi, wówczas rolą tłumacza jest powtórzyć jej sens i treść. Tak jak wspomniano, nie musi to być dosłowne powtórzenie. Musi to na pewno być przekazania sensu, treści i znaczenia wypowiedzi. Po powtórzeniu mówca kontynuuje swoją wypowiedź, znów dzieląc ją na pewne części. I tak wszystko się toczy systematycznie, aż do zakończenia wypowiedzi czy też odpowiedzi rozmówcy, który również mówi w swoim języku, a jego wypowiedź jest tłumaczona i powtarzana do pierwszej osoby.

Taki rodzaj tłumaczeń ma swoje wady i zalety. Zaletą jest niewątpliwie to, że toczy się ono na bieżąco. Fragmentami wypowiedzi.Jednak właśnie te fragmenty mogą rozbijać nieco koncentrację i skupienie na wypowiedzi. Poprzez tłumaczenie części tekstu, można się łatwo rozproszyć, zapomnieć o czymś, czy zwyczajnie wybić z rytmu. Wszyscy jednak wszystko mogą zrozumieć i komunikacja jest zachowana.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl