Drzwi przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które używane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych bądź ich podzespołów i części.

exit nCEAG EXIT N | GRUPA WOLFF

W kontrakcie ze całymi różnicami w rozmiarze bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na wiele lżejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.
Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są przeznaczone do publikacji w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible):
– Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dedykowane są do roboty w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
– Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa gości na miejscach, na których potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem.
Wszystkie urządzenia EX, powinny być ściśle oznakowane oraz przejść szereg testów, które stanowią na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy oraz znaczenia tego standardu urządzeń.
Bardzo na problem Atex znajdziesz tutaj.