Dynamiczny rozwoj gospodarczy chin

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w porządku jakiej z obrabianego przedmiotu przenosi się określoną ilość materiału. W porządku frezowania wybierane są jak najniższe wiórki materiałów. Obraca się bardzo łatwo kierujące się maszyny, które wykonują z specjalnym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Poleca się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W terminie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy dopasowują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce uważa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno stanowić dość pochylony. Możliwe jest jeszcze obrabianie (skrawanie) tematu na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie czołowe. W relacje od typie materiału, który korzysta być poddany obróbce uzyskuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy spotykają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest aktywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.