Dyrektywa atex users

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Kojarzy się w centralnej mierze do życzeń które wymagają istnieć spełnione przez produkt, który dedykowany jest do wypełnienia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a jeszcze systemy ochronne, które poświęcone są do korzystania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX wywodzi się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co oznacza Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa używa się jedynie do życzeń zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.
W obecnej dyrektywie wymagania szczegółowe zalecane są w granicach. Natomiast opowiadając o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to podlegają one regulacjom wewnętrznym w konkretnych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa odznacza się obligatoryjnością. Jej sensem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wziętą we pełnych państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX zwraca się do połowy składowych, wtedy gdy mają miejsce dla bezpiecznego funkcjonowania mebla oraz stylów ochronnych. Sprowadza się również do urządzeń, które kierowane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, i których obecność może być swoi wpływ na sprzęt ochronny stosowany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie kieruje się do aparatury medycznej, urządzeń i systemów ochronnych danych do specjalistycznego podawania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego jedynie do użytków wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla wszystkich produktów przeznaczonych do wdrażania w dziedzinach zagrożonych wybuchem wymagania wszystkie i uzupełniające dla niektórych szkół i kategorii wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zamknięte w Załączniku II.
Urządzenia i sposoby ochronne potrafią być przedmiotem również innych dyrektyw, dotyczących różnych wymiarów a które dodatkowo przewidują danie na nim znaku CE.