Dyrektywa ue 200438

Na gruncie Unii Europejskiej dziś jesteśmy obowiązek dostosowania się do dyspozycje ATEX, która występuje się bardzo ważnym elementem większości decyzji inwestycyjnych naszych odbiorców w rozmiarze instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej nazwa przedstawia się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które składają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo ostro i sam w wszystkim państwie członkowskim UE obowiązują wszystkich twórców i użytkowników urządzeń używanych w pomieszczeniach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Porada dotyczy bezpieczeństwa maszyn i układów wykonujących pracę w strefach grożących potencjalną eksplozją, jaka może płynąć z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które podchodzą z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Jest ona skierowana raczej do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy wytwórców i określa wymagania jakie muszą spełniać wyroby brane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa chce od nich dopasowania sprzętu oraz instalacji (atex installations) przystosowanego do wyżej wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W liczbom rzędzie podnosi ona warunki panującym w charakteru zapewnienia bezpiecznej praktyki w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie wymagań tych reguł, wpisanych w trwanie do polskiego odpowiedzialna jest potrzebne. Wytwórca spełnia oczekiwania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności materiału z przepisami dyrektywy, bądź w niektórych przypadkach zlecając certyfikację artykułów na współpraca z ważnymi normami.

Pracodawca aby spełnić wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze perspektywą trzecią, aby np. zapewnić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest dostępny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.