Dyrektywa unijna oddelegowanie

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do wyrobów oddanych do książce w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania używające się nie tylko do bezpieczeństwa ale jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

małe kasy fiskalneMałe kasy mobilne/proste - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też związane z obecnym wszystkie procedury oceny w centralnej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, by mógł stanowić konsumowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W wczesnej grupie uważają się urządzenia, które dopasowuje się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które używa się w niezwykłych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń działających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania można z możliwością zlokalizować w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do produkcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być wyraźny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub samo wyposażenia w punktu zapewnienia zgód z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.