Europejski bank nasienia

Bank nasienia (spermy) to znaczenia, w których zachowuje się nasienie dawców. Muszą oni wykonać ściśle określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna odnaleźć się wystarczająca ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o dość dużej ruchliwości. Dawca musi żyć w pięknej jakości fizycznej, żyć w wieku do 35 lat oraz nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie zależy jego wzrost, budowa ciała kolor oczu i włosów oraz, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma polecana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest jedynie nagroda za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym krokiem kwalifikacyjnym dawcy jest szczegółowy wywiad, podczas którego polecanych jest mu szereg pytań odnośnie jego działania seksualnego, przebytych wad i sprawy rodzinnej. Później bada się jego klęsk w sensu sprawdzenia, albo nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną przeprowadzone oddane nasienie wchodzi do banku spermy na moment pół roku. Tylko po upływie tego momentu robi się nowe doświadczenia także na ich przyczynie kieruje nasienie do określonych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi ponieść pełną odpowiedzialność na prawdziwe przechowywanie nasienia. W bliskim kraju praktyka oddawania spermy jest stale jeszcze kilkoro znana, stąd pobrany materiał nie nie ulega zniszczeniu. Czerpać z banku teoretycznie chyba jakiś. Zawsze na miar polskiego prawa samotne pani nie mogą wziąć z pomocy banku spermy (dziecko musi bo na jego wielkości być jednocześnie starego i mamę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary i panowie będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą przekazywać swoim synom.