Ewidencjonowanie sprzedazy komisowej

Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas finansowych to obowiązek większości przedsiębiorców oferujących usługi na sytuacja osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Po zainstalowaniu kasy fiskalnej podatnik może złożyć wniosek o zwrot kosztów poniesionych na zakup dania do wielkości 700zł.

 

O zwrot wydatków na zakup kasy może starać się każdy przedsiębiorca, który zainstalował kasę w obowiązującym go czasie i odpowiednio poinformował o tym swoisty urząd skarbowy. Terminy dla poszczególnych branż są różne. Dla handlu, z dowolnymi elementami moment instalowania kasy fiskalnej związany jest on od obrotów i osiąga obecnie 20 tys. zł za dany rok kalendarzowy.

Kwota 20 tys. zł dotyczy tylko zakupów na sytuacja osób fizycznych nieprowadzących działalności finansowej i rolników ryczałtowych. Żeby nie przekroczyć tej kwoty i zainstalować kasę finansową w podobnym momencie warto odpowiednio wcześniej ją uzyskać i powiadomić urząd skarbowy o chwili i znaczeniu jej instalacji. Następnie po fiskalizacji, nie później niż 7-go dnia, trzeba złożyć drugi dokument świadczący o wprowadzeniu urządzenia. Urząd skarbowy nada numer ewidencyjny, który podatnik będzie potrzebował w forma trwały nanieść na kwotę.

Od momentu instalacji, podatnik ma obowiązek cały obrót ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, zarówno gotówkowy, kiedy i bezgotówkowy. Kwota należna pragnie być zawarta na kwotę, a paragon fiskalny wydany klientowi. Jednak sprowadza się, że podatnik popełni błąd, wprowadzając nieprawidłową kwotę. Wprowadzony i wydrukowany zły paragon na kasie fiskalnej należy przedstawić na odwrocie i przeznaczyć w dokumentach księgowych. Wyłącznie na takiej treści będzie można dokonać korektę sprzedaży. Natomiast prawidłowy paragon dla użytkownika należy wydrukować ponownie. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien ich pouczyć o właściwym funkcjonowaniu. Dają się niestety przypadki, że przerażony pracownik, który popełnił błąd wyrzuca wadliwy paragon a właśnie przy raporcie miesięcznym widać zawyżone obroty. Warto w takim wypadku zainwestować w urządzenia fiskalne kraków posiadające kopie elektroniczne wystawianych paragonów na karcie pamięci.