Gaszenie pozaru gazem

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest wówczas najłatwiejszy oraz znacznie modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co mówi z wodą. Z zmian proszki gaśnicze są najpełniejsze zastosowanie. W relacji z posiadanego składu potrafią stanowić brane do gaszenia prawie każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najciekawszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale wykonywa nasze przeznaczenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne służenie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi istnieć łączona w wypadkach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą liczy na tym, że wodę można brać w nieznanym miejscu, a parę zdecydowanie w zamkniętych pomieszczeniach o kubaturze nie silniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych pomieszczeniach działanie pary pokazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów konieczna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do dalekich substancji, a jeszcze podstawy ich przesadzania i serwowania w teren pożaru.