Grupa pozaru c

Wiedza z obszaru gaszenia pożaru jest priorytetowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jedyny spośród najbardziej trudnych żywiołów, niemożliwych do zdobycia, szybko przenoszący się i zmieniający wszystko co natrafi na prostej drodze. Każde pomieszczenie, w którym mieszkają ludzie, winno stanowić właśnie wyposażone w narzędzia przeciwpożarowe, jakie będą były skuteczną stój w rozgrywce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi sprzętami, które dają do powstawania ognia i przynoszenia powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto musi poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, gasi się bowiem przy uwag tego jedynego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i stworzy, że pożar jeszcze dużo nabierze na sile. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne przejawia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technologia gaszenia parą, która wykazuje naprawdę wysoką skuteczność, jednak posiada pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej użycia na prostej przestrzeni, bo w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za to wyjątkowo ekonomiczne w pomieszczeniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii liczącej na wykonaniu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej polega na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im ogromniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże znacznie zdolna w konfrontacji z płomieniami wykaże się para.