Instytut psychiatrii i neurologii f6

Jedną z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest znajdujący się teraz w Stolicy, założony w 1951 roku z przyczyny grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym znacznego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w dziale badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne przebiegania w charakterze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w mierze kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w aspekcie tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), uczenia i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Działania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują efektywne także daleko przydatne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i prowadzone leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z pięknymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga kapitalnego remontu, na który brakuje środków. Mała kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych oraz umożliwienia komfortowych warunków leczonym to chociaż część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Być prawdopodobnie, w niedalekiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją pracę leczenia od startu do tyłu.