Kasa fiskalna elzab jota e 4095

Na początek warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki pisane w porządku gwarancji oraz po upływie gwarancji, a i niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a też ulga w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W toku potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich zgoda z wpisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgodę z tekstami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w zakresie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i elementu fiskalnego co do współpracy z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu razem z zaleceniami pisze w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być zbudowany również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją działalność albo z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W momencie przeglądu technicznego określane są przede wszystkim te fakty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak zatem w terminie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przychodzą na działanie kasy, ani też nie sprawdza, czy nowe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, natomiast będą więc pracy wykonywane poza przeglądem technicznym.