Kasa fiskalna jota

Z kasami fiskalnymi znajdujemy się w wszystkim sklepie czy supermarkecie – jednym słowem tam, gdzie wykonywana jest sprzedaż detaliczna. A z początku. Co więc istnieje kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej też nazywane kasami rejestrującymi to nic dziwnego jak narzędzie elektroniczne, dzięki jakiemu możemy zauważyć ruch i stawkę podatku dochodowego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, które nie posiadają pamięci fiskalnej, i wiadomości o obrotach rejestrowane są w zewnętrznej zabezpieczonej pamięci.

Obecnie w Polsce kasy są urządzone w świadomość fiskalną o wartościach OTP (One Time Programming), które znane są unikalnym numerem, w której na rozwiązanie doby sprzedaży zalecane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do ostatniego pisze się łączna kwota podatku i należności brutto.

Podział kas fiskalnych.
Ze powodu na konstrukcję kasy rejestrujące daje się na tradycyjne kasy Electronic Cash Register (ECR), które:
– współpracują z komputerami;
– są drukarkami fiskalnymi;
– są kasami komputerowymi;
– systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);
– są terminalami kasowymi.

Systemy, jakie są brane w kasach różnią się zarówno na dwa podstawowe systemy:
– systemy autonomiczne (program pracy kasy oraz program aplikacyjny otrzymują się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy produktów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od towarów i usług));
– systemy bazujące na komputerze (w niniejszej kasie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna ma kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w tej kwocie prowadzone są przy pomocy programu aplikacyjnego zawartego na komputerze, który jeszcze steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma