Kasa fiskalna z kopia elektroniczna czy bez

Czy możliwa jest sprzedaż kasy fiskalnej? Możliwa, ale dopiero gdyby będzie wyrejestrowana i zwykle za pośrednictwem firmy serwisowej danego producenta, bo chociaż oni są zainteresowani zakupem używanych kas. Kasy fiskalne popularne i brane możemy zlokalizować w autoryzowanych punktach danego producenta. Kasę fiskalną możemy jeszcze bez problemu oddać do złomowania. I jeżeli mechanizmy z kasy są w znacznie udanym nastroju, toż mocna ją sprzedać własnej firmie.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-cloud-computing-erp/oprogramowanie-ksiegowe-dla-biura-rachunkowego/

W przepisach o kasach rejestrujących nie ma naprawdę zawartych jednoznacznych regulacji, które dotyczyłby postępowania podatnika z posiadanymi kasami finansowymi w wypadku zakończenia realizowanej poprzez niego roli gospodarczej. Żaden z podstawowych przepisów nie zabrania podatnikowi sprzedaży używanej kasy fiskalnej, jaka istnieje jego cechą. Takie same stanowisko uzależnione stanowi w grze indywidualnej, które stało zapisane 23 sierpnia 2012 roku o numerze ITPP1/443-662/12/KM, w której Dyrektor Izby Finansowej w Bydgoszczy stwierdził chociażby, że po wycofaniu kas fiskalnych z celu i stworzeniu wszystkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami fiskalnymi przebywa w ról podatnika. Nie zamierza więc żadnych przeszkód, żebym w opisywanej sytuacji kasa fiskalna potrafiła stanowić naprawdę zniszczona, bądź same odsprzedana innej osobie. Chociaż w realizacji przejawia się, że nikt poza producentem nie jest ciekawy kupnem używanej kasy fiskalnej. Jest to sprawione faktem, że kasa rejestrująca jest sprzętem o szczególnym przeznaczeniu, zaś jej struktura, funkcjonowanie, a i możliwość używania przez podatnika zapisane są bardzo wyraźnie w przepisach, które działają kas. Na miary tych przepisów sprzedażą kas fiskalnych mogą zwracać się jedynie uprawnieni producenci wewnętrzni oraz podmioty, które wykonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas fiskalnych, jacy są potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że sprzedawane przez nich kasy pełnią funkcje zapisane w art. 111 ust. 6a oraz kryteria, a oraz warunki, którym pragną płacić. A jeśli podatnik chce odsprzedać kasę fiskalną innej firmie, to pokazane byłoby ocenić tę decyzję z uprawnionym serwisem kas fiskalnych, który oceni, czy kwota ta spełnia wymogi napisane w uchwale o VAT oraz ewentualnie bogata w niej zainstalować nowy moduł fiskalny.