Mikroskop 200x

Kolposkop został znaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest wtedy przyrząd do badania ginekologicznego, który czeka i dba się także do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na głębokie wykonanie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Jest on bardzo skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy i samą szyjkę macicy. Urządzenie to pozwala w toku bliskiego czasu, bo tylko kilkorgu minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, czyli nie, czy prezentują na nim jedne zmiany nowotworowe, bądź nie pewno ich śladów. Choroba nowotworowa jest aktualnie najbardziej szkodliwym ze wszelkich schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w aktualnych czasach, stanowi ona jeszcze łatwo nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego te oprócz standardowych badań ginekologicznych, jakie nie są w bycie znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, łączy się szereg innych badań, takich jak na przykład cytologię. Natomiast stanowi to określenie, które wyłącznie w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która uprawiana jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o wiele bardziej pozytywna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent szans na znalezienie nowotworu w wczesnym jego stadium. Czemu stanowi owo takie ważne? Ponieważ tylko w wczesnej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, oraz czym dużo zaawansowane stadium, tym młodsza szansa pacjentki na poznanie. Trudni w branży medycyny, oraz lekarze zatrzymujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rozrodczych kobiet przekonują, że warto jest wymieszać obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne i badanie przy użyciu kolposkopu. Dobrze to praktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i łatwo pewność jego wyleczenia. Dlatego tak warto robić badania choć raz na kwartał.