Normy przeciwwybuchowe

Explosion protection to uchronienie przed wybuchem, które jest jednym z najważniejszych zaangażowań w strefach zagrożonych takim wybuchem. W punkcie odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy przygotować dobry sposób zabezpieczeń przed eksplozją. To rozwiązania znajdą zastosowanie przede ludziom we jakichkolwiek strefach, które w wszystek system są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane systemy będą używane wszędzie tam, gdzie istnieją pyły wybuchowe w przemyśle. Na sposób zabezpieczenia przed wybuchem zbiera się w decydującej mierze czynnik jakim jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na poznaniu pierwszego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, którego priorytetem będzie zniwelowanie wybuchu w jasnym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie powtarza się i staje jednocześnie stłumiona już po zapłonie. Wszystko to tworzy, że pożar nie rozprzestrzenia się. Omawiany rozwiązanie stanowi pewnym spośród najbardziej uniwersalnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, i jak już do niego trafi to zabezpieczenia przed jego efektami. Zmniejsza on skutki wybuchu. Na stan ten ładują się takie elementy jak butle z elementem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Kolejnym odcinkiem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz urządzenia powraca do prawidłowego poziomu. Wśród układów odciążających oddaje się panele dekompresyjne, klapy z zespołem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Tym czasem systemu zabezpieczenia przed wybuchem jest odprzęganie wybuchu. Stanowi wtedy system odcinający wybuch. Jego planem jest przede każdym zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede każdym dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak niektóre szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może prowadzić wtórne wybuchy, też dużo agresywne w skutkach. Stąd i system odcinający bierze na punktu zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z elementem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy lekkie również tymże odpowiednie.