Obowiazek ewidencjonowania za pomoca kasy fiskalnej 2013

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a ponadto do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, jakie powinny spotykać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie muszą robić kasy rejestrujące zapisane są oraz w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w świadomość § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w zakładzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać wykonane z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są stosowane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż produktów na myśl konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w funkcję, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała przedstawienia w badaniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte produkty uważa żyć zapisywana w euro, w czasie jak wartość sprawy będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.