Odpylacz cyklonowy youtube

Odpylacz wykonany zgodnie z zasadą atex (atex dust collector) spędza w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla małych oraz mocnych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest typowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są widoczne w porządku normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w terminie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co pozwala, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który umożliwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega braniu się wentylatora po zakończeniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi korzystne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w ciągu jego produkcji (on-line) jak również po jego wyłączeniu (off-line).