Odpylanie mgly olejowej

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to dokument normatywny, który zwraca się również do urządzeń kiedy również sposobów ochrony. Omawiane urządzenia przeznaczone są w decydującej wadze do dawania ich w odległościach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Informacja obecna jest faktem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Lecz w polskim systemie prawnym została wprowadzona na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich przenoszących się do narzędzi oraz układów ochronnych danych do wykorzystywania w okolicach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź i pyłu węglowego. Dyrektywa ma przecież zastosowanie oraz do urządzeń i dodatkowo systemów ochronnych przeznaczonych do korzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te zwraca się do użytku poza omówionymi strefami a które docierają na pewne funkcjonowanie do urządzeń oraz systemów ochronnych oddanych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacji nie stawia się między innymi do produktów medycznych, które wykorzystywane są w tłu medycznym. Nie zwraca się jej jednocześnie do sprzętu oddanego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które podane są w poszczególnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które spotykają się w Dodatku nr A do zasady 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i kontrolę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy funkcji w regionach z atmosferą wybuchową". Urządzenia a sposoby ochronne mogą być celem innych dyrektyw, dotyczących innych wymiarów i które dodatkowo przewidują postawienie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić oczywisty, czytelny i trwały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE. Stanie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.