Opakowanie prozniowe ang

Pakowanie próżniowe daje dużą przewagę nad tradycyjnymi metodami pakowania i chronienia. Produkty włożone w ostatni forma dłużej utrzymują świeżość i są dostępniejsze w transporcie na dalsze odległości.

Wykonują one na zasadzie odsysania powietrza z opakowania foliowego, które jest jednocześnie zgrzewane i dokładnie zamknięte. Pierwsze części każdej nawet podstawowej pakowarki to pompa odsysająca powietrze oraz listwa zgrzewająca. Wyróżniamy dwa rodzaje pakowarek: - pakowarka komorowa - gdzie wszystek materiał w opakowaniu jest kierowany we tle specjalnej komory. Powietrze jest odsysane z wszelkiego wnętrza komory. Stanowi ostatnie znacznie popularna forma. Po zamknięciu procesu zwykle komora rozwija się samoczynnie. Ten klient urządzenia pozawala na szeroką powtarzalność procesu i sprawność w wyborze parametrów ważni i odporności zgrzewania. Rozmiary urządzeń wahają się z młodych umożliwiających pakowanie jednego towaru na raz do znacznie długich wymagających specjalnych kół leczących w przemieszczeniu sprzętu. - pakowarka listwowa - określam się zewnętrznym typem ssania. Zazwyczaj stanowi ona małych rozmiarów. Produkty wydobywają się na zewnątrz urządzenia oraz do zabiegu jest wydawany jedynie koniec worka. Odsysanie więc odbywa się na zewnątrz komory. Dla tego typu urządzania chciane są specjalny typ worków przyśpieszające cały proces pakowania próżniowego.

Pytanie istotne jest, jaki rodzaj wybrać? Pakowarka listwowa zapewnia lepszą mobilność. Jest ona również na pewno tańsza niż jej komorowy odpowiednik. Pakowarka listwowa umożliwia obróbkę produktów o fantazyjnych kształtach oraz gabarytach. Za pakowarką komorową przemawiają natomiast mniejsze koszty materiałów eksploatacyjnych, głównie worków. Powtarzalność procesu pakowania i połączona z tymże poważniejsza miara pakowanych artykułów na doba. Dla zastosowań amatorskich bądź w krótkiej gastronomi wystarczy mała bezkomorowa pakowarka. Dla zastosowań finansowych w znacznych sklepach czy zakładach produkcyjnych doskonalszym lekarstwem będzie wybór pakowarki komorowej. Przyśpiesza to proces pakowania oraz w dalszym horyzoncie czasowym idzie na zaoszczędzenie kosztów worków. Na Polskim rynku jest dużo producentów pakowarek. Tepro to nazwa produkująca pakowarki próżniowe, istniejąca na zbycie już 50 lat!