Opierzenie dachu

Uziemienie to cała skuteczna metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje więc proces komponujący się z przewodnika, którym stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią zaś w wyniku tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie produkuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są drugie rodzaje uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W całości uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pozwalają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze względu na swoją konstrukcję wyróżnia się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku dodatkowo jego konstrukcja determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić zbudowane profesjonalnie i osiągać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W obecnym przedmiocie bierze się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być instalowane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu ważna jest wiedza oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej oraz potrafią ulec uszkodzeniu.