Po co stosowac centralne odkurzanie

Innowacyjny przemysł wykorzystuje dziesiątki tysięcy palnych i wybuchowych substancji. Parametry gazów oraz cieczy w wielu przypadkach są doskonale rozpoznane i udokumentowane. Dlatego też identyfikacja zagrożeń, które wynikają z ich obecności w procesie produkcji jest stosunkowo bardzo łatwa. Sytuacja staje się o wiele bardziej skomplikowana w przypadku przemieszczania, magazynowania lub obróbki materiałów sypkich. W wielu przypadkach na pozór niegroźne substancje takie jak mąka, drewno, cukier, kakao, aluminium czy papier w postaci pyłu stanowią niebezpieczne zagrożenie wybuchowe.

Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania wykorzystywane są do usuwania osiadłego pyłu z parkietów, płaskich powierzchni oraz konstrukcji urządzeń i hal. Ma to na celu utrzymanie czystości w miejscu pracy, a tym samym ochronę osób pracujących oraz maszyn i urządzeń przed niekorzystnym wpływem pyłu, w tym ryzykiem pojawienia się wtórnych wybuchów. Każda firma wykonująca instalacje przemysłowe, musi wykonywać montaż zgodnie z obowiązującymi normami zawartymi w dyrektywie atex installation.

​Ważne zadanie jakie pełni centralne odkurzanie:
– ochrona zdrowia oraz życia osób pracujących w pomieszczeniu przed negatywnym działaniem pyłów.
– ochrona maszyn i urządzeń przed awarią w wyniku ingerencji pyłu,
– ochrona instalacji i osób wykonujących pracę przed skutkami niekontrolowanego wybuchu pyłku.

Uwaga – zagrożenie wybuchowe
W wypadku gdy w procesie odkurzania biorą udział palne lub wybuchowe substancje, gazy, pyły, opary cieczy, bądź mieszanki hybrydowe, istnieje ogromne ryzyko wystąpienia niekontrolowanego wybuchu. Zjawisko to może doprowadzić do zniszczenia jednostki odpylającej, jak również całej jednostki. Według statystyk jednostki filtracyjne oraz cyklony są zakwalifikowane do grupy urządzeń poważnie zagrożonych wybuchem.

Centralne odkurzanie, a bezpieczeństwo wybuchowe
Jak stwierdzono wyżej, jednym z istotniejszych zadań instalacji centralnego odkurzania jest zminimalizowanie ryzyka wtórnego wybuchu poprzez wyeliminowanie z obszaru pracy tzw. pyłów osiadłych. Rozwiązanie to z jednej strony maksymalizuje bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe jednostki, z drugiej pozwala zminimalizować koszty związane z dopasowaniem instalacji procesowej do wymogów dyrektywy ATEX. Tym samym należy zwrócić uwagę, iż w przypadku pyłów palnych oraz wybuchowych, montaż centralnego odkurzania musi spełniać surowe wymogi dyrektywy ATEX.