Podstawowy srodek gasniczy

instalacje atexZgodnie z dyrektywą ATEX budujemy instalacje przemysłowe | GRUPA WOLFF

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Stosuje się ją wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma niewielki ciężar praktyczny również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną wykorzystuje się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy może żyć adresowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w odpowiedź z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w zysku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej efektywne i dobre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna wyłącznie w współczesnych miejscach, co do jakich zajmuje się pewność, iż nie uczestniczą w nich pracownicy. Z racji na wysokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być szkodliwa dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.