Poliglota etymologia

Dziś przechodzimy do wprowadzenia kilka pojęć o samym procesie tłumaczenia, co nie należy do najpopularniejszych, bo ciężko jest rozważać o czymś, co przez dłuższy odcinek czasu jest instynktowne i nie do kraju świadome. Kiedy tłumacz staje przed wyborem użycia jednego słowa, nie jest możliwości zwołania specjalnej komisji, która ułatwi mu wybrać dobre słowo, nie może zobaczyć obecnego w książce słusznych tłumaczeń, bo ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, które będzie gwoli niego znacznie odpowiednie. Powiedzieć sobie konkretne zdania w mądrościach a indywidualnemu wybrać, które ładnie brzmi. Taka alternatywa jest a jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje jednak na podstawie informacji i doświadczenia, jakie jest odkładane przez kilkanaście lat. Występuje on dodatkowo dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak proste sprawy, jak czytanie książek przed snem lub pisanie wypracowań. Praktyka ze słowem pisanym organizowana przez całe życie istnieje wyjątkowo praktyczna w rozwijaniu podatności na zobowiązania i dostępności w ich prawidłowym doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, i zatem chce od innych preferencji. Taki książkowy proces daje się z trzech poziomów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi znacznie dokładnie poznać tekst, który sięga do przetłumaczenia. W niniejszym mechanizmie podkreślamy trudne słowa, aby odnaleźć je w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz drugi.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wybrany język. Ten czas dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, który w następnych fazach tego momentu jest tworzony. Pierwsze poprawki które są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie trosk o to, by tekst docelowy posiadał każde elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało tak i dobrze gdy ale stanowi więc dodatkowe.Trzeci i ostatni okres to doświadczenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.A każdy powinien dostosować ten proces do indywidualnych zainteresowań, tak, aby dokonać najidealniejszy rezultat.