Pospiech bottrop

system CO2

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Gdy na bliskiej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal wszystkie swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów daje się różne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest niewątpliwie woda. Natomiast nie w wszystkim przypadku można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród tego, że bogata ją traktować wyłącznie w miejscach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie opisuje to, że nie ważna spośród niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na służeniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę przyjmuje się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Dodatkowo w tych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na terenie zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.