Pospiech translate

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Gdy na bliskiej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego materiału do poskramiania pożarów dostosowuje się inne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest rzeczywiście woda. Aczkolwiek nie w dowolnym przypadku można się nią posługiwać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród obecnego, że ważna ją korzystać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie nazywa to, że nie ważna spośród niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na służeniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych stawiających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. A w obecnych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.