Pozar kurnika

Zgoda spośród działu gaszenia pożaru jest pierwszym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jeden z najbardziej groźnych żywiołów, trudnych do poznania, szybko przenoszący się i usuwający wszystko co spotka na prostej drodze. Każde wnętrze, w którym istnieją ludzie, winno stanowić dość wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą były skuteczną stój w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z zdrowymi sprzętami, które są do powstawania ognia i zabezpieczania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy pomocy tego jednego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź te instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i sprawi, że pożar coraz bardziej weźmie na sile. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne składa się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to droga gaszenia parą, która wykazuje tak dużą skuteczność, jednak ma pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej brania na wysokiej przestrzeni, gdyż w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą zaprezentuje się za to dużo zdolne w pomieszczeniach zamkniętych, o niewielkich rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii liczącej na zajęciu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Ważna zasada działania pary gaśniczej polega na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im ogromniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże bardziej ekonomiczna w rozgrywce z płomieniami pokaże się para.