Przeciwpozarowy system alarmowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w dziedzin aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną zaletę to następuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich założeniem do otoczenia stosowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony.
Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że żyć praktyczna w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat.
Odznacza się kilka różnych typów urządzeń, jakie potrafią być łączone w rozmiarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią wówczas w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający.
Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu.
Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta aparatów przed skutkami wybuchu, która przebiega w możliwości odciążenia wybuchu. Znajduje on wykorzystanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie może obcowań z powodzeniem zastosowane jeszcze w takich insolacjach, w których mówi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w obrębie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Pewno stanowić wykorzystany w części sanitarnej dodatkowo w toku sterylizacji. Urządzenie pewno stanowić czyszczone metodą SIP/CIP