Psychika 12 latka

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest korzystanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych i wykonanych razem z zasadą ATEX działającą w krajach UE.

W realizacji, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby pomagało w sumy sprawnie, niezbędne jest przedstawienie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W realizacji odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) kieruje się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których powodują się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do tego planie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i indywidualnej instalacji odpylającej, bo ona oraz może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX i dysponujących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.