Pyly przemyslowe to czynniki

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najpoważniejsze ryzyko dla zdrowia zarabiających w takim środowisku osób.

http://tessa.eu rozładunek big bagZaładunek big-bagów -Rozładunek big-bagów TESSA GRUPA WOLFF

Ze względu na nacisk na kształt zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym zajęciem w środowisku emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest efektywne zapobieganie przez stosowanie prywatnej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najzwyklejszych odpylaczy o niskich kosztach instalacji. Cechą tego rozwiązania jest niewielka skuteczność odpylania, a często są łączone w połączeniu z pozostałymi odpylaczami. Znacznie niebezpieczną efektywnością działania określają się odpylacze filtracyjne. Brane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakterze zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania muszą być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest z gałęzi przemysłu oraz z określonego zagrożenia.