Rachunkowosc firmy

Butla hrd istnieje toż specjalna butla, która wyposażona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, jaki jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we mieszkanie chronionego urządzenia.

Butle hrd podawane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej aparatów w form zagrożenia, na przykład gdy należy o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można zastosować jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o miejsca, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Jest zatem jakby każda gałąź przemysłu. Należy mieć, że te urządzenia wymagają być poruszone w certyfikatach, i konkretnie chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W wypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Lecz w wypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną być zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden pomoc nie mogą wykonywać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w projektu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są absolutnie butle hrd o bardzo większej objętości a w stosunku z ostatnim aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle realizowanie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Wykonuje to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dostarczyć większe straty niż korzyści, na model w punktach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie mają butle hrd. Istnieją także butle hrd wypełnione parą wodną. Potrafią one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszelkim systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.