Rozne sposoby gaszenia pozarow

Pożary, które powstają w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę przyjmuje się w wnętrzach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny więc być pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że stanowić zastosowana, ze powodu na jej dużo prosty ciężar właściwy, co przemieszcza się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest prawie skuteczne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poleca się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy dostosowuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w wyniku kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie być jeszcze kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym wyjątkowo korzystne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w powierzchni spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w kierunku strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo najbardziej funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która stosowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.