Rzetelne lokalizowanie

XXI wiek to niesamowity rozwój zapotrzebowania na różnego rodzaju tłumaczenia. Nie da się przy tym przejść obojętnie wobec faktu, jak ogromną rolę odgrywają obecnie lokalizacje oprogramowania. Co kryje się pod tym pojęciem?

Szereg działań dostosowujących dany produkt do potrzeb lokalnego rynku, które obejmują m.in. tłumaczenie oprogramowania, a więc umiejętne przetłumaczenie komunikatów i dokumentacji oprogramowania na dany język, a także dostosowanie go do tego języka. Wiąże się to z takimi kwestiami jak dostosowanie formatu dat, bądź sposobu sortowania liter w alfabecie.
Profesjonalna lokalizacja oprogramowania wymaga zaangażowania tłumaczy specjalizujących się w terminologii IT, a także programistów i inżynierów. Kompetencje językowe idą w parze z wiedzą i umiejętnościami związanymi z systemami ERP, SCM, CRM, programami wspomagającymi projektowanie i wytwarzanie, czy oprogramowaniem bankowym. Rzetelna lokalizacja przekłada się na spektrum możliwości dotarcia z oprogramowaniem na rynek zagraniczny, a to może się znacząco przełożyć na ogólny sukces firmy.
Wprowadzenie produktu na rynki światowe wiąże się również z internacjonalizacją produktów. Czym różni się to od lokalizacji?
Internacjonalizacja to po prostu adaptacja produktów pod wymogi potencjalnych użytkowników bez uwzględnienia odmiennych specyfik lokalnych, gdy lokalizacja skupia się przede wszystkim na tym, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie określonych rynków, skupia się na charakterystycznych potrzebach danej lokalności. Dlatego też lokalizacja przeprowadzana jest odrębnie dla każdego rynku, a internacjonalizacja jednokrotnie dla danego produktu. Oba procesy uzupełniają się jednak wzajemnie i przy poważnych planach dotyczących rynków globalnych – warto pomyśleć o zastosowaniu obydwu.
Pomiędzy lokalizacją i internacjonalizacją występują zależności, które należy wziąć pod uwagę przy przeprowadzaniu tych procesów. Przed rozpoczęciem lokalizacji powinno zakończyć się internacjonalizację. Warto o tym pamiętać, ponieważ dobrze przeprowadzona internacjonalizacja znacząco skraca czas potrzebny w procesie lokalizacji, co wydłuża okres, jaki można poświęcić na wdrażanie produktu na rynek. Poza tym, dobrze przeprowadzona internacjonalizacja wiąże się z gwarancją korzystnego wprowadzenia produktu na rynki docelowe, bez ryzyka przerabiania oprogramowania już po zakończeniu etapu lokalizacji.
Rzetelne lokalizowanie oprogramowania może być kluczem do sukcesu firmy.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl