Sprawozdanie finansowe fundacji

Nowości w uchwale o podatku VAT działające od 1 stycznia 2015 roku sprawiły, że kasy fiskalne stawały się podstawowym elementem będącym bazę do rozliczenia działalności. Ale nie wszystka kobieta prowadząca kampanię gospodarczą musi korzystać taką kwotę.

Zwolenia z celu posiadania kasy Kasy nie są potrzebne w wypadku osób, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych, przy czym obowiązek posiadania kasy dotyczy tylko firm, które prowadzą sprzedaż na sytuację osób finansowych oraz rolników. Jednocześnie firmy, które zajmują obowiązek prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy, muszą ewidencjonować każdą transakcję, do jakiej doszło po zakupieniu kasy. Natomiast firmy, które w czasie roku przekroczyły zbyty w wysokości 20 tysięcy złotych, powinny zacząć ewidencjonowanie zysków z użyciem kasy po 2 miesiącach licząc od dnia, w jakim przekroczyli wspomniany limit. Kas fiskalnych nie muszą także mieć przedsiębiorstwa, które wykonują usługi edukacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz telekomunikacyjne. Ulga za zakup kasy Zakup kasy to koszt rzędu kilkuset złotych, jednak przedsiębiorca, który zakupi kasę fiskalną, może zawierać na przełom w wysokości do 90% wartości zakupu, przy czym wartość odliczenia nie może przejść 700 złotych. Aby skorzystać z takiego odliczenia, przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną, musi wnieść w własnym urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o korzystaniu z kasy zanim zacznie z niej używać, z dokładnym określeniem miejsca użytkowania kasy z dokumentem zakupu kasy oraz zaświadczeniem o spełnieniu wymogów dotyczących urządzeń rejestrujących zgodnie z ustawą o podatku VAT. Ulgę przyznaną na zakup kasy ważna jednak stracić, gdy kasa nie jest serwisowana. Razem z ustawą urządzenia rejestrujące sprzedaż należy serwisować przynajmniej raz na 25 miesięcy w profesjonalnych serwisach. Posiadanie kasy fiskalnej połączone jest wyjątkowo z obowiązkiem przechowywania kopii wystawionych paragonów (przez 2 lata) oraz raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych (przez 5 lat), z końca roku rozliczeniowego, w którym były podzielone. Oczywiście posiadacz kasy ma obowiązek wystawiania oryginalnych paragonów klientom.