Srodek gasniczy inergen

Para wodna jest zwykle stosowanym środkiem gaśniczym. Kojarzy się ją jeno w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest ograniczony ciężar praktyczny zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Podaje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy że stanowić używana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w odpowiedź z wodą w stałych warunkach temperaturowych. Nie korzystne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efektu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej efektywne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi przekazywana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona tylko w ostatnich miejscach, co do jakich ma się pewność, że nie goszczą w nich wszyscy. Z rady na konkretne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być ciężka dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.