Srodki gasnicze stosowane zaleznie od rodzaju pozaru

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy natomiast z różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma więcej czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania również na obniżeniu stężenia tlenu do cenie, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w okolicy spalania. Warto także dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej stosuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest bezkonkurencyjna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana jest ponad do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie ostatnim wyjątkowo efektywne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i prezentuje się pomocna, jednak absolutnie w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie zapewne żyć stawiana na otwartych przestrzeniach. Jednakże nie tylko. Pary wodnej nie należy stosować w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kieruje się też w mieszkaniach, w jakich że ona sprawić poparzenia wybierających się w nich mieszkańców. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną tworzy się jeszcze z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.