Srodkow gasniczych beda najbardziej skuteczne przy gaszeniu pozaru drewna

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Gdy na swojej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów podaje się inne sposoby gaśnicze.

 

Największym jest dokładnie woda. Przecież nie w jakimkolwiek przypadku można się nią posługiwać. W pożarach stosuje się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród tego, że bogata ją dawać wyłącznie w wnętrzach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wypowiada to, że nie ważna z niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na stosowaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę odnosi się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Także w obecnych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W rejonie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.