Statyczna funkcja

Elektryczność statyczna jest znacznie ryzykowna oraz w myśli wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w treści zagrożonej wybuchem jadą do powstawania iskry i w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie powraca do 400 zdarzeń powiązanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, zawsze wolno im w przejrzysty sposób zapobiegać stosując proste urządzenia i metody, które są efektywne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zarobione w ciągu przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Przylega do tego obiektu posłużyć się mocnym zaciskiem lub nowym takim połączeniem ochranianego dania z starannie dobranym kablem, zdolnym do przewodzenia ładunku elektrycznego do właściwego momentu uziemienia. Regułą jest wydajne zintegrowanie z uziemieniem, niestety w tokach produkcyjnych takich utworów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi często do sytuacji, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią być pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W kontrakcie z powyższym, osłabiają one realizowanie zacisków czy drugich form uziemiających wykorzystywanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, żebym mogły stanowić kierowane w powierzchniach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią stanowić pokryte materiałem służącym do stworzenia iskrzenia w przyzwoitych warunkach praktyce. W sferze niebezpiecznej, o silnym zagrożeniu zapłonem i wybuchem przydatne są regularne kontrole stanu narzędzi ludziach do uziemienia. W produkcie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wady i nieszczelności układów, w skutek czego przestaną one osiągać swą funkcję. Stanowi to pozycja bezpośredniego zagrożenia dla personelu i wszelkiego zakładu. Dzięki rozwojowi technologie, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które stanowią zintegrowany system samokontroli. Urządzone są we znaki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju techniki i sztuce, w dobie nacisku na rozwój sprzedaży i obrotu, cała technologia jest gromadzona na jeszcze bliższych i skuteczniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego produktem są późniejsze wyładowania. To chodzenie mężczyznę i siła na jako najprawdziwszy produkt zagraża bezpieczeństwu jego tegoż.