Strefa 1 zagrozenia wybuchem

Stanowi dużo dużo miejsc, gdzie występuje bardzo dużo zagrożeń dla bycia a zdrowia ludzkiego. Pozornie bezpieczne miejsca, jakie oglądają się w polskim mieście, pozbawione takich sposobów zabezpieczeń mogłyby być niebezpieczeństwo dla ludności.

Zagrożeniem takim są z wszą pewnością stacje benzynowe, składy gazów technicznych, innego rodzaju miejsca sprzedaży oraz produkcji materiałów pirotechnicznych, nie wspominając już o wojskowych instalacjach, które bardzo często te są w bliskich miastach. Wszystka ze wspomnianych instytucji, obowiązujących w własnych miastach stanowi wymierny poziom zagrożenia dla mieszkańców miast, chociaż w jakiś forma jest wskazana do dobrego funkcjonowania ogółu ludności. W projektu zmniejszenia ryzyka odpowiednie służby podejmują specjalne kroki by zwiększyć poziom bezpieczeństwa wokół tych pól. Zabezpieczenie takich miejsc normują specjalne przepisy, które obowiązują zarówno w sezonie realizacji inwestycji pod zakład stwarzający niebezpieczeństwo kiedy a w klimacie jego działania. Szczególnie prestiżową kwestię odgrywają tutaj przepisy BHP, do jakich pragną dopasowywać się zarówno pracownicy, kiedy również mężczyźni obsługiwani przez „niebezpieczne” prace. Na specjalną uwagę zasługują w ostatnim polu stacje benzynowe, które są napisane w region niemal wszystkiej stron. Na stacjach wydobywa się bardzo dużo łatwopalnego paliwa, jakie w konsekwencji powstania pożaru może doprowadzić do poważnego wybuchu. Dlatego duże w tekście bezpieczeństwa jest wybieranie stref zagrożenia wybuchem. W powierzchniach tych działają zaostrzone reżimy bezpieczeństwa. Wzięcia się tam posługiwania otwartym ogniem. Obsługując stację paliwową należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy przeciwpożarowe, bo każdy, nawet najmniejszy incydent może spowodować do wybuchu, który będzie zagrażał zdrowiu oraz istnieniu dużo kobiet.