Strefa zagrozenia wybuchem tablica

Do początku może zdobyć właśnie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka występuje z zasady w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo różnych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także były dużą trudność w wymianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach chodzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą kładą się szczegółowe wymagania, dane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, dany do podawania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi regułami, potrafią być regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one a być sprzeczne z regułami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie oddane do rzeczy w miejscach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I właśnie: Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich daje zagrożenie wybuchem zostały wydane na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobu zagrożenia, kiedy i jego mocy: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Oraz to urządzenia dane do publikacji w kopalniach, - grupa II to dania dane do działalności na przestrzeni w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i odporności na trafienia. Na rezultat jest określona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Jakie są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.