Strefy wybuchowe w miejscu pracy

Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa w przemyśle jest ochrona życia ludzkiego.
Wiadomym jest, że to proste błędy doprowadzają do największej ilości zdarzeń zarówno w domu – jak i w pracy. To w dużej mierze nasze – z pozoru błahe i niezauważalne – pomyłki sprawiają iż dzieje nam się krzywda.

Czy da się uniknąć tychże zdarzeń?
Oczywiście, pod warunkiem starannego przygotowania miejsca pracy, nawet na najbardziej zaskakujące okoliczności. Tak jak w domowej apteczce znajdować musi się plaster i bandaż elastyczny, tak w miejscu zatrudnienia musimy mieć dostęp do najbardziej podstawowych źródeł pomocy.
Jednym z takowych może być gaśnica bądź koc gaśniczy – stanowiące pierwszą linię walki z ogniem, który wywołuje nieodwracalne zniszczenia oraz bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Jeżeli w miejscu pracy wyznaczone są strefy wybuchowe bądź podwyższonego ryzyka pożaru – zwróć uwagę na to, by w ich pobliżu zawsze znajdowała się gaśnica o wystarczającej objętości i sprawności dla zażegnania niebezpieczeństwa.

Oczywistym jest, że niektórych sytuacji nie da się uniknąć i opanować samodzielnie – co powinniśmy poczynić w takiej sytuacji?
Większość przepisów i regulaminów zakłada ewakuację osób – a także czasami mienia wartościowego, oraz wezwanie odpowiednich organów państwowych jak straż pożarna, policja, pogotowie czy specjalistyczne jednostki – pogotowie gazownicze bądź energetyczne. W świetle prawa, życie ludzie jest wartością nadrzędną i żadna kwota pieniędzy, bądź wartość przedmiotu nie są warte utraty życia, czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Staraj się więc unikać ryzyka bądź radzić sobie z nim na własną rękę – lecz nie narażając samego siebie!