System bezpieczenstwa afryki

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją lub pracującego przy niej pracownika. Z ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i rodziny technologicznych, producenci organizacji i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę partię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny rzeczy w kierunku użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co najmniej jedno akcesorium do zatrzymywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie korzystał wpływu na czas zatrzymania także nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i odporność na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w ważnym i jasnym znaczeniu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być ustalony w porządek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło stanąć w jak najszybszym okresie. Zatrzymanie maszyny liczy na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej granie jest nieprawidłowe.