Technologia gastronomiczna po angielsku

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego rozwiązania jest materiałem, którego ważnym celem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w terenie systemów ochronnych oraz urządzeń, które używane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania współprace z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową rolę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprac z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z regułą, jeżeli materiał jest dokładny z zasadą to uważa się jego zgodność z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych podawanych w strefach zagrożonych wybuchem wybierają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wskazaniami producent musi dbać o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania i sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a sposoby ochronne powinny żyć tak zaprojektowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być projektowane ze nauką wiedzy technicznej. I ilości oraz podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i razem z poradą producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno stanowić oznakowanie CE. Materiały używane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi zaś atmosferą nie mogą występować żadne reakcje, które potrafiły wywołać potencjalny wybuch. Dania a systemy ochronne nie mogą stworzyć uszkodzenia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w sukcesu ich wspomagania nie powstaną zbyt duże gorączki oraz promieniowanie. Nie potrafią liczyć zagrożeń elektrycznych natomiast nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.